แนะแนว

บุคลากรในงานแนะแนวโรงเรียนลองวิทยา

นายวีระชัย  จันทร์สุข
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวคำมูล  สืบมา
งานทุนการศึกษาและกยศ.

นางบังอร
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

นางขวัญฤทัย  จันทร์สุข
งานการศึกษาต่อ ม.ปลาย

กรอบภาระงานแนะแนว

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและการศึกษาต่อ
-รวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
-แนะแนวประกอบอาชีพ
-ประสานงานข้อมูลจากปกครอง/วิชาการ
-ประสานงานครูที่ปรึกษา
-การศึกษานักเรียนรายกรณี (Case Study)
-การศึกษาต่อนักเรียน  ม. 3, ม.6
บริการสารสนเทศ
-หนังสือเข้า/ออก  เอกสาร
-จัดป้ายนิเทศ  วิดิทัศน์ฯ
-บริการข้อมูลข่าวสาร
-ปฐมนิทศ / ปัจฉิมนิเทศ
-ประชาสัมพันธ์ / แผ่นพับ
-กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ม.1-6
-ยกย่องชมเชยนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน/ผลการศึกษาต่อนักเรียน
-แหล่งเรียนต่อ สืบค้นข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ต
-หน่วยงานภายนอกให้ข้อมูลการศึกษาต่อ
ให้คำปรึกษา
-ให้คำปรึกษารายบุคคล/กลุ่ม
-ปัญหาด้านการศึกษา/อาชีพส่วนตัวและสังคม
-ปัญหาในครอบครัวนักเรียน
-พฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทุนและกยศ.
-เรียนอย่างมีศักยภาพ ตามบุคคล
-โครงการเงินให้กู้ยืมเรียน  กยศ.
-ความต้องการและข้อมูลทุนการศึกษา
-ทุนทั่วไป,ทุนภายใน ,ทุนภายนอก
-งานทุนอื่นๆ…
ติดตามและประเมินผล
-ติดตามและประเมินผลงานต่างๆ
-ติดตามผลการศึกษาต่อนักเรียน  ม.3 ,ม.6
-สังเกต   สัมภาษณ์  แบบสอบถาม  โทรศัพท์  จดหมาย   ไปรษณียบัตร
บริหารงานทั่วไป
-โครงการประจำปี/ปฏิทินงาน
-บริการให้คำปรึกษา/อำนวยความสะดวกตามภาระงานต่างๆ
-ประสานการสอบระดับชาติ N-T,O-NET
-งานจักรยานยืมเรียน
-อื่นๆ  ตามมอบหมาย….
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: